Vol 7, No 12 (2018)

December

Table of Contents

Articles

Dr. Siddhant Bhardwaj, Dr. Nilesh Ingale, Dr. Madan Manmohan, Dr Kunal Arora, Dr Harsha Jeswani
PDF
Dr. Jagram Verma, Dr. Priyanshi Agarwal, Dr. Anshu Singh
PDF
Dr. S. Kalaivani
PDF
S. Sai Sandhiya, Dr. P. Sivakumar
PDF
Dr. Shruthi C. Havaldar, Dr. V. M. Uppin, Dr. Madhu Pujar, Dr. Abhipsha Lahiri, Dr. Reshma Faras, Dr. Siddhi A. Shetye
PDF
Dr Vevek Rana, Dr Nidhi Anand, Dr Hema Malik
PDF
Anchal Anil Agrawal
PDF
Dr. Jayakrishna Bairi
PDF
Dr.Devendra Kumar Dixit
PDF
Nadeem Ahmad Dar, Faisal Suleh Hayyat
PDF